Onze visie & missie

SamenComputeren formaat11

‘Leren doe je samen’, is de inspiratie voor de ontwikkeling op onze school.

We willen een school zijn met heldere structuren. Waar kinderen optimaal leren in een veilige leeromgeving die leerlingen aanspreekt. Wij begeleiden hen naar de zo hoogst mogelijke leerresultaten. Kinderen moeten daarbij leren verantwoordelijk te zijn voor eigen werk en materiaal en leren de ander te accepteren en te respecteren zoals hij is.

Missie: Leren doe je samen!

SamenPlein formaat11

Mensvisie
De Romte geeft elk kind de ruimte om zich op eigen wijze te ontplooien en aan te sluiten bij ieders levensstijl.

Visie op de samenleving
De Romte blijft zich innoveren en stuurt de leerlingen aan tot meer zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.

Visie op onderwijs
De Romte biedt de leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving waarbij wij het beste uit ieder kind willen halen door hoge verwachtingen te scheppen.